Jedná sa o neoperačné ošetrenie zlatej žily (hemoroidov) aplikáciou jednosmerného prúdu do jej vyživovacích ciev. Pôsobením prúdu dochádza na princípe odparenia živého tkaniva (vaporizácia) k podstatnému zlepšeniu až ústupu ťažkostí pacienta. S odstupom času nastupujú v mieste aplikácie morfologické zmeny, zaručujúce dlhodobý priaznivý efekt hemoronizácie

Výhody liečby prístrojom HEMORON

  • ambulantný výkon bez zvláštnej prípravy a hladovania, stačí sa ráno vyprázdniť
  • bezbolestnosť, nevyžaduje na rozdiel od iných spôsobov liečby zvláštne znecitlivenie
  • nevyžaduje PN, klient je hneď po výkone schopný normálnej dennej činnosti
  • bez komplikácií ako je infekcia, krvácanie, jazvenie a podobné
  • rýchly účinok hlavne pri krvácaní, ale aj pri pocitoch bolesti, tlaku a svrbenia

 

 
Cenník liečby hemoroidov  
HEMORON - liečba vnútorných hemoroidov jednorázová platba 99,58 €/
3 000.- Sk
s následnou bezplatnou kontrolou po dobu 2 rokov
   
 
Novinky

Plexr

Revolučná a patentovaná inovácia v oblasti estetickej medicíny a chirurgie.

čítaj viac