Pri odstraňovaní rozšírených cievok tváre a dolných končatín sa liečba IPL zakladá na rovnakom princípe ako pri depilácii. Svetlo sa v ošetrovanej oblasti absorbuje v hemoglobíne (červenom krvnom farbive) a v oxihemoglobíne - jeho oxidovanej forme. Tieto formy krvného farbiva "vyfarbujú" nežiadúce estetické prejavy na koži v podobe rozšírených cievok alebo v podobe difúznej červene spôsobenej rozšírením kapilár. Svetlo zachytené v krvnom farbive sa mení na teplo, čím spôsobí deštrukciu drobných cievok, ktoré sa postupne vstrebávajú.

Doba ošetrenia je daná plochou ošetrovaného miesta, počet sedení podľa lokálneho nálezu pri prvotnom vyšetrení. Pri menších nálezoch, jemnejších zmenách môže stačiť aj jedno ošetrenie.

Rovnaký postup je aj pri difúznej červeni tváre-resacei

Prednosťou metódy je možnosť ošetrenia aj v lete za podmienky, že ošetrené miesto sa nebude vystavovať svetelnému žiareniu v soláriu 5 dní pred výkonom a po výkone. Výhodou je aj cena, rýchlosť a bezbolestnosť výkonu.


Cenník odstraňovania cievnych lézií
 
Novinky

Plexr

Revolučná a patentovaná inovácia v oblasti estetickej medicíny a chirurgie.

čítaj viac